Xenotoca lyonsi 

Tamazula Redtail Splitfin 

"Tamazulanpunapyrstötoka" 

An endangered livebearer from Mexico, with a nice combination of orange and blue coloration.

Uhanalainen synnyttävä hammaskarppikala Meksikosta. Luonnossa elää vuoristolammissa, mutta sopeutuva eri olosuhteisiin.

Active and hardy. Easy to feed and breed. Kept in a large group, and can also be kept in a community tank. Like all Goodeids, it is a true viviparous fish.

Eloisa ja kestävä. Helppo ruokkia ja viljellä. Sopii myös seura-akvaarioon. Pidetään parvessa. Kuten kaikki toat (ja toisin kuin synnyttävät hammaskarpit), punapyrstötoka on aito vivipaarinen.

(video)
Population of origin
Jalisco state, Mexico
Alkuperä
Jalisco osavaltio, Meksiko
Conservation status
Critically Endangered (CR)
Uhanalaisuus
Äärimmäisen uhanalainen (CR)
Aquarium setup
128 L or larger. While goodeids often come from mountain streams and rivers, the Tamazula Redtail Splitfin is very adaptable to different conditions, and does not require strong water flow in the aquarium. Keeping water clean and clear, however, is strongly recommended, i.e., large water changes.
Akvaario
128 L tai suurempi. Vaikka toat ovat vuoristokaloja, punapystötoka on melko sopeutuva eikä vaadi voimakasta virtausta akvaariossa. Mutta vaatii puhdasta vettä, eli suuria vedenvaihtoja.
Maximum size
7 cm
Maksimikoko
7 cm
Feeding
Not picky. Readily accepts dry, frozen and live foods. Additionally, algae-based food is recommended regularly.
Ruokinta
Kaikkiruokainen. Suosii levä- tai kasvi-ruokaa, kuten levähiutaleita
Temperature
15 - 25 °C. Requires a few months of "downtime" during winter, with tepratures lower than 20 °C. For breeding a heater can be inserted in end of April and temperature raised to 21 -23 °C. In the end of June, heating can be removed.
Lämpötila
15-25 °C. Tarvitsee muutaman kuukauden lepokauden talvella. Huhtikuun lopussa voi laittaa lämmitystä ja nostaa lämpötilan 21-23 °C kohdalle, viljelyä varten. Kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa voi taas laittaa lämmityksen pois päältä.
pH
7-8
Water hardness
Moderately hard, 8-20 °dH; conductivity of 300-800 μS/cm
Veden kovuus
keskikovaa, 8-20 °dH; johtavuus 300-800 μS/cm
Taxonomy
Xenotoca eiseni, the Redtail Splitfin, has been recently reclassified as three separate species: X. eiseni, X. doadrioi and X. lyonsi.
Taksonomia
Entinen punapyrstötoka, Xenotoca eiseni, on nykyisen luokittelun mukaan jaettu kolmeksi eri lajiksi: X. eiseni, X. doadrioi, ja X. lyonsi. Ne kuuluvat toka-heimoon (Goodeidae) Meksikosta ja Yhdysvaltojen eteläosista. Toat ovat vivipaarisia synnyttäviä kaloja. Melkein kaikki heimon lajit ovat uhanalaisia. Osa on jo luonnosta hävinnyt tai kokonaan mennyt sukupuuttoon.
Englanninkielinen nimi
Tamazula redtail splitfin.
Male
Koiras
Group
Parvi
Female
Naaras
Male
Koiras
Female
Naaras
Male
Koiras
Male
Koiras
Female
Naaras
Female
Naaras
Male
Koiras
Male
Koiras