Hypsolebias sertanejo 

"Sertão Pearlfish" 

"Sertãonviuhkaevä" 

This small, peaceful and attractive South American annual killie is also relatively easy to keep, grow and breed.

Tämä pienikokoinen, rauhallinen ja kaunis eteläamerikkalainen kausikilli on myös melko helppo kasvattaa ja viljellä.

Hypsolebias sertanejo is one of many annual killifish species that are endmic to the Caatinga savannah area in northeastern Brazil, in the São Francisco river basin. This unique semi-arid biome is nonetheless rather densely populated, and many plants and animals are threatened or endangered.

The species name sertanejo comes from Sertão – a common Brazilian term, used to refer to the dry savannah area of the northeast. (Sertão, in turn, comes from desertão, meaning desert.)

Hypsolebias sertanejo on yksi monista kausikilleistä, jotka ovat endeemisiä Caatinga-savannin alueella koillis-Brasiliassa, São Francisco -joen vesistöalueella. Tämä ainutlaatuinen puoli-aavikko biomi on silti aika tiheästi asuttu ja monet kasvit ja eläiment ovat uhanalaisia. Lajin tieteellinen nimi tulee Sertão-sanasta, joka puolestaan tulee desertão (eli aavikko) -sanasta. Sertão on yleinen brasilialainen nimi koillis-Brasilian kuivalle savannialueelle.

Male
Koiras
Population of origin
Itacarambi, Brazil
Alkuperäinen populaatio
Itacarambi, Brasilia
Conservation status
Least Concern (LC)
Uhanalaisuus
Elinvoimainen (LC)
Aquarium setup
A small group (1-2 males and 2-4 females) in a 20 L tank. A bigger group in 40-60 L aquarium. Gentle water flow. For example, a sponge filter connected to an air pump.
Akvaario
Pienen ryhmän (1-2 koirasta ja 2-4 naarasta) voi pitää 20L akvaariossa. Isomman parven 40L tai 60L akvaariossa. Ei vilkas uimari. Lievä virtaus.
Temperature
Room temperature, 19 - 26 °C
Lämpötila
Huoneenlämmössä, 19-26 °C. Ei vaadi lämmitystä.
pH
~7
Water hardness
soft to moderately hard, < 10 °dH
Veden kovuus
Pehmeää tai keskikovaa, < 10°dH
Maximum size
6 cm
Maksimikoko
6 cm (usein pienempi)
Maximum lifespan
Being an annual species, not much longer than a year.
Maksimielinikä
kausikillinä 1-1½ v akvaariossa.
Feeding
Not picky. Readily accepts dry, frozen and live foods
Ruokinta
Kaikkiruokainen.
Female
Naaras
Viljely
Breeding

Peat or coco coir as spawning medium. Incubation time is 8-12 weeks, or longer - depending on temperature. Viable eggs may still exist even after a year and several cycles of wetting and drying.

From time to time, it is advisable to check that the peat in storage does not dry up completely. I do it once a month. If needed, humidity can be added with a mist sprayer.

Kutualusta: turve tai kookoskuitu.

Munien inkubaatioaika: 8-12 viikkoa, tai pidempään - riippuu lämpötilasta. Munat saattavat selvitä turpeessa huomattavasti pidempäänkin, kuukausista jopa vuosiin.

Välillä voi varmistaa, että turve ei mene rutikuivaksi (voi kosteuttaa kastelusuihkupullolla tarvittaessa).

Poikasia voi aluksi ruokkia likoeläimillä, chlorella/spirulina-jauheella, etikkamadoilla (“vinegar eels”), mikromadoilla ja artemian toukilla. Sen jälkeen hienoksi jauhetulla kuivaruoalla, grindal-madoilla ja cyclops-pakasteruoalla. Jos poikaset saavat tarpeeksi ruokaa, kasvu ja sukukypsäksi tuleminen on nopeaa. Nuoret yksilöt syövät kuivaruokaa sekä pakasteruokaa.

Fry should initially be fed infusoria, Chlorella or Spirulina powder, vinegar eels, microworms and baby brine shrimp. After they have grown a bit one can switch to finely ground dry foods, Grindal worms and frozen Cyclops.

A male enjoying a meal of bloodworms
Koiras syömässä