Nematolebias papilliferus 

"Maricá Rio Pearlfish" 

"Maricánviiriviuhkaevä" 

Annual killie from Brazil. A relatively large-sized annual (up to 11 cm; though remains smaller in the aquarium). A very easy and durable species, perfect as a beginner killie.

Kausikilli Brasiliasta. Akvaariossa se saattaa elää yli vuoden. Aika iso kausikilli (jopa 11 cm; usein paljon pienempi akvaariossa). Tosi helppo ja kestävä. Nuorena vilkas, mutta vanhemmiten hidas lymyilijä. Tykkää piilopaikoista. Varmaan helpoin eteläamerikkalainen kausikilli. Sopii aloittelijoille.

Young Nematolebias papilliferus are quite active. But as the fish get older and larger, they exhibit more of a sit-and-wait behavior, and prefer hiding places.

All species of the genusNematolebias are endemic to the densely populated coast of the state of Rio de Janeiro. Consequently, they are all considered critically endangered – previously even considered to be extinct in the wild. N. papilliferus is from the Lagoa de Maricá (Maricá lagoon) basin.

Kaikki Nematolebias-lajit ovat tiheästi asutusta Rio de Janeiro:n osavaltiosta Brasiliassa. Siksi ne ovat kaikki äärimmäisen uhanalaisia - ennen jopa luultiin kokonaan luonnosta hävinneen. Nematolebias papilliferus tulee Lagoa de Maricá:n (Maricán laguunin) vesistöalueelta.

Male
Koiras
Nematolebias papilliferus male
Population of origin
Inoã BR-2013 (Brazil)
Alkuperäinen populaatio
Inoã BR-2013 (Brasilia)
Conservation status
Critically Endangered (CR)
Uhanalaisuus
Äärimmäisen uhanalainen (CR)
Aquarium setup
Not an active swimmer, so gentle water flow. For example, a sponge filter connected to an air pump. A pair can be housed in a 20-30 L aquarium. A larger group in a larger tank - for example, 100 l, 75 cm long. Plants and other hiding places.
Akvaario
Ei vilkas uimari. Parin tai kolmikon voi pitää 20-30l altaassa. Mutta ison koon vuoksi, suurempi parvi vaati isomman altaan. Vaikka 100l, tai 75 cm pituudeltaan. Kasveja sekä muita piilopaikkoja. Lievä virtaus.
Temperature
Room temperature, 19 - 26 °C
Lämpötila
Huoneenlämmössä, 19-26 °C. Ei vaadi lämmitystä.
pH
~7
Water hardness
soft to moderately hard, < 10 °dH
Veden kovuus
Pehmeää tai keskikovaa, < 10°dH
Maximum size
11 cm (but in the aquarium remains much smaller, 6-8 cm)
Maksimikoko
11 cm (mutta yleensä akvaariossa kasvaa paljon pienemmäksi, 6-8 cm)
Maximum lifespan
Being an annual species, not much longer than a year.
Maksimielinikä
kausikillinä 1-1½ v akvaariossa.
Feeding
Not picky. Readily accepts dry, frozen and live foods
Ruokinta
Feeding
One of the easiest killies to feed. Not picky at all. Readily accepts dry, frozen and live foods
Ruokinta
Kaikkiruokainen. Ei ole nirso lainkaan.
Taxonomy
A congener of the Rio Pearlfish (N. whitei). According to current classification the genus Nematolebias contains three species: catimbau, papilliferus and whitei. A fourth species, Nematolebias myersi, has been removed from the genus and reclassified as Xenurolebias myersi.
Taksonomia
Viiriviuhkaevän (N. whitei) lähisukulainen. Nykyisen luokittelun mukaan Nematolebias-sukuun kuuluu kolme lajia: whitei, papilliferus ja catimbau. Kupariviuhkaevä (entinen N. myersi) on siirretty Xenurolebias-sukuun (eli nykyään X. myersi).
An old female (~5 cm long)
Vanha rouva (noin 5 cm pitkä)
Nematolebias papilliferus, an old female
Viljely
Breeding

Peat or coco coir as spawning medium. Incubation time is 6-10 weeks, or longer - depending on temperature. Viable eggs may still exist even after a year and several cycles of wetting and drying.

From time to time, it is advisable to check that the peat in storage does not dry up completely. I do it once a month. If needed, humidity can be added with a mist sprayer.

Kutualusta: turve tai kookoskuitu.

Munien inkubaatioaika: 6-10 viikkoa, tai pidempään - riippuu lämpötilasta. Munat saattavat selvitä turpeessa huomattavasti pidempäänkin, kuukausista jopa vuosiin.

Välillä voi varmistaa, että turve ei mene rutikuivaksi (voi kosteuttaa kastelusuihkupullolla tarvittaessa).

Poikasia voi aluksi ruokkia likoeläimillä, chlorella/spirulina-jauheella, etikkamadoilla (“vinegar eels”), mikromadoilla ja artemian toukilla. Sen jälkeen hienoksi jauhetulla kuivaruoalla, grindal-madoilla ja cyclops-pakasteruoalla. Jos poikaset saavat tarpeeksi ruokaa, kasvu ja sukukypsäksi tuleminen on nopeaa. Nuoret yksilöt syövät kuivaruokaa sekä pakasteruokaa.

Fry should initially be fed infusoria, Chlorella or Spirulina powder, vinegar eels, microworms and baby brine shrimp. After they have grown a bit one can switch to finely ground dry foods, Grindal worms and frozen Cyclops.

An old male (~6 cm long)
Vanha koiras (noin 6 cm pitkä)
Nematolebias papilliferus, old male
Young male (~2.5 cm long)
Nuori koiras (noin 2,5 cm pitkä)
Nematolebias papilliferus, young koiras
Young female (~2 cm long)
Nuori naaras (noin 2 cm pitkä)
Nematolebias papilliferus, young female
Male
Koiras
Nematolebias papilliferus, male
Male (~ 4.5 cm long)
Koiras (noin 4,5 cm pitkä)
Nematolebias papilliferus male
Male
Koiras
Nematolebias papilliferus male
Male
Koiras
Nematolebias papilliferus male
Male
Koiras
Nematolebias papilliferus male