Nothobranchius korthausae 

"Mafia island notho" 

Smaragdiviuhkapyrstö 

A colorful annual killie from East Africa. An active fish, especially during feeding time. They often come to the front glass, displaying their colors.

Kauniinvärinen kausikilli Itä-Afrikasta. Vilkas kala, erityisesti ruokinta-aikana. Aina tulevat etulasin luokse esittäytymään. Suositeltu kausikilli aloittelijoille.

A hardy species that adapts well to different conditions. Easy to feed and breed. Nothobranchius korthausae is endemic to Mafia island, off the eastern coast of Tanzania. Both red- and yellow-finned populations are known.

Erittäin kestävä ja sopeutuva eri olosuhteisiin. Helppo ruokkia ja viljellä. Smaragdiviuhkapyrstö on endeeminen Tansanian Mafia-saarella. Sekä puna- että keltapyrstöinen/-eväinen muoto tunnettu.

Two dueling male Nothobranchius korthausae
Kaksi koirasta kamppailemassa (video)
Population of origin
Mafia island, Tanzania
Alkuperä
Mafia saari, Tansania
Conservation status
Endangered (EN)
Uhanalaisuus
Erittäin uhanalainen (EN)
Aquarium setup
A pair or trio can be kept in a 20 L tank. More permanent setup, for a larger group, requires a larger (40-60 L) aquarium. Can also be kept in a community tank with smaller or similarly sized peaceful species. Gentle water flow and filtration.
Akvaario
Parin tai kolmikon voi pitää 20 L altaassa viljelyä varten. Mutta pysyvästi 45 L tai suurempi (riippuu parven koosta). Sopisi myös seura- ja kasviakvaarioon, samankokoisten kalojen kanssa. Lievä virtaus.
Temperature
Room temperature, 19 - 25 °C
Lämpötila
Huoneenlämmössä, 19-25 °C. Ei vaadi lämmitystä.
pH
~7
Water hardness
soft to moderately hard, < 10 °dH
Veden kovuus
Pehmeää tai keskikovaa, < 10°dH
Maximum size
5 cm
Maksimikoko
5 cm
Maximum lifespan
Two years. Oldest individual in my care was 23 months old when it died
Maksimielinikä
2v (vanhin koiras harrastuksessani oli 23 kuukautta vanha kuollessaan)
Feeding
Not picky. Readily accepts dry, frozen and live foods
Ruokinta
Kaikkiruokainen. Ei ole nirso lainkaan.
Female
Naaras
Viljely
Breeding

Female and male may spawn in peat or coco coir, in sand, in plants, spawning mops or even in coarse filtering media of a sponge filter. Consquently, a dedicated breeding setup should not have any bottom substarte, only a glass jar containing peat or coco coir - so to direct spawning activity to where eggs can be easily collected. Nothobranchius annual killies (or Nothos) do not dive completely into the spawning medium, so a 2-3 cm deep layer is enough. Coarse-leaved plants (like Anubias) can be added, as hiding places for females.

After a week or two the spawning jar can collected, and peat dried for 24 hours on newspaper. The dried, but still slightly moist, peat is then placed in a freezer bag for storage in a dark place (cardboard or styrox box) in room temperature. From time to time, it is advisable to check that the peat in storage does not dry up completely. I do it once a month. If needed, humidity can be added with a mist sprayer.

Koiras ja naaras kutevat turpeeseen, pohjan hiekkaan, kasveihin, akryylilankamoppiin, tai jopa suodatinmassaan. Eli parasta että viljelyaltaassa ei olisi pohjamateriaalia, vain turvetta lasipurkeissa (esim. sillipurkki). Afrikkalaiset viuhkapyrstö-kausikillit eivät kaivaudu kokonaan turpeeseen, siksi turvekerroksen ei tarvitse olla paksu, noin 2-3 cm.

Viikon tai kahden välein turve poistetaan altaasta ja kuivatetaan 24 h sanomalehdellä. Sen jälkeen vähän kostea turve laitetaan pakastepussiin (minä käytän yhden litran tuplasaumasuljentapakastepussia). Päivämäärä merkitään pussiin. Turvetta säilytetään pimeässä pahvilaatikossa huoneenlämmössä 12-16 viikkoa. Välillä voi varmistaa, että turve ei mene rutikuivaksi (voi kosteuttaa kastelusuihkupullolla tarvittaessa).

Incubation time is around 12 weeks.

Munien inkubaatioaika: noin 12 viikkoa.

Poikasia voi aluksi ruokkia likoeläimillä, chlorella/spirulina-jauheella, etikkamadoilla (“vinegar eels”), mikromadoilla ja artemian toukilla. Sen jälkeen hienoksi jauhetulla kuivaruoalla, grindal-madoilla ja cyclops-pakasteruoalla. Jos poikaset saavat tarpeeksi ruokaa, kasvu ja sukukypsäksi tuleminen on nopeaa. Nuoret yksilöt syövät kuivaruokaa sekä pakasteruokaa.

Fry should initially be fed infusoria, Chlorella or Spirulina powder, vinegar eels, microworms and baby brine shrimp. After they have grown a bit one can switch to finely ground dry foods, Grindal worms and frozen Cyclops.

Female
Naaras
Young male
Nuori koiras
Male
Koiras
Male
Koiras
Male
Koiras
Young male
Nuori koiras
Old female
Vanha rouva
Female
Naaras
Female
Naaras